Naudojimosi taisyklės

 • pardavikas.lt - visiškai nemokama skelbimų talpinimo, saugojimo ir paieškos sistema, kurioje bet kuris jos vartotojas gali patalpinti ir peržiūrėti skelbimus, laikydamasis šių taisyklių.
 • Sistemos pardavikas.lt vartotojas - asmuo, patalpinęs skelbimą, ar(ir) norintis peržiūrėti skelbimus svetainėje pardavikas.lt. Kiekvienas svetainės pardavikas.lt vartotojas sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Nesutinkantys su šių taisyklių sąlygomis asmenys neturi teisės naudotis pardavikas.lt sistema.
 • Talpinti skelbimus sistemoje pardavikas.lt būtina tik skelbimo turinį atitinkančiose teminėse srityse.
 • Registruoti vartotojai gali atnaujinti savo skelbimus.
 • Skelbimą galima iliustruoti nuotraukomis. Vartotojas, iliustruodamas skelbimą nuotraukomis, patvirtina, kad turi teisę naudoti nuotraukas ir šis naudojimas nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių.
 • Vartotojas savo noru pateikia savo duomenis tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti.
 • Draudžiama naudoti ir platinti tekstinę bei grafinę informaciją, esančią pardavikas.lt sistemoje.
 • Draudžiama skelbti tą pačią informaciją daugiau nei vieną kartą.
 • Draudžiama rašyti skelbimo tekstą didžiosiomis raidėmis ir talpinti jame beprasmes, pasikartojančių simbolių sekas.
 • Draudžiama skelbti informaciją, kuri neatitinka tikrovės, klaidinga, neetišką, pažeidžia visuomenės morales normas ir dorumą, prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams.
 • Kiekvienas vartotojas, patalpindamas naują skelbimą, atsako už skelbiamos informacijos tikslumą bei prisiima visą atsakomybę už jos panaudojimo pasekmes.
 • pardavikas.lt administracija turi teisę redaguoti, šalinti iš duomenų bazės bei perkelti bet kurį pardavikas.lt svetainėje esantį skelbimą be atskiro perspėjimo ir priežasčių paaiškinimo, jei jis neatitinka taisyklėse numatytų reikalavimų.
 • pardavikas.lt neatsako už sistemos veikimo sutrikimus.
 • pardavikas.lt administracija turi teisę be įspėjimo blokuoti priėjimą prie svetainės pardavikas.lt vartotojams, pažeidusiems šias taisykles ar įstatymus.
 • pardavikas.lt administracija pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti šias taisykles.
 • pardavikas.lt neprisiima atsakomybės už lankytojų patalpintą informaciją ir neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl jos naudojimo.